Strefa instalatora

Zamknięta strefa dla instalatorów

Nie masz jeszcze konta? Zostaw nam swoje dane kontaktowe a w ciągu 24h skontaktujemy sie z Tobą.

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moderator Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 16a, Hajnówka

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z Moderator Sp. z  o.o. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO,

- rozliczenia usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia)

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do ustania celu przetwarzania

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowyOFERTA DLA INSTALATORÓW