• Pomoc

  FAQ

  Najczęściej zadawane pytania

  Poniżej, na przykładzie palnika peletowego przedstawiono graficznie wygląd płomienia dla różnych nastaw wartości nadmuchu (ilości powietrza dostarczanego na palenisko przy tej samej, niezmiennej ilości paliwa). Analogicznie, wygląd poszczególnych płomieni odnosi się do głowić żeliwnych i ceramicznych urządzeń AZSB i APSB.

  1.Zbyt duża ilość nadmuchu / powietrza. Płomień jasny, krótki, poszarpany, porozrywany.

  2.Optymalnie dobrana ilość nadmuchu / powietrza.

  3.Zbyt mała ilość nadmuchu / powietrza. Płomień ciemnopomarańczowy, długi z oznakami kopcenia na końcach.

  1. Po mechanicznym, hydraulicznym i elektrycznym podłączeniu zestawu sprawdzić działanie poszczególnych mechanizmów. W tym celu należy włączyć szafę sterującą i po wciśnięciu przycisku MENU przejść do sterowania ręcznego. Włączyć poszczególne obwody.
  2. Do zasobnika wsypać paliwo o wilgotności względnej z przedziału 25÷40 %.
  3. Z tabeli „Instrukcja nastaw parametrów spalania głowic APSB i AZSB” wybrać rodzaj paliwa stosowany w urządzeniu. W menu szafy sterującej zadać parametry spalania dla wybranego paliwa.
  4. Przejść do trybu ROZPALANIE.
  5. Przed pierwszym uruchomieniem należy wykonać wygrzewanie głowicy ceramicznej.

   UWAGA!!!
   Wygrzewanie głowicy ceramicznej jest obowiązkową i bardzo ważną czynnością, którą należy bezwzględnie przeprowadzić przy uruchamianiu nowego zestawu.
   Celem wygrzewania jest wysuszenie z pozostałej w wymurówce wilgoci oraz zmiana właściwości chemicznych wymurówki. Osiągnięcie przez wymurówkę koloru czerwonego oznacza koniec procesu wygrzewania, a co za tym idzie doprowadzenie głowicy do osiągnięcia znamionowych parametrów pracy niezbędnych do poprawnego przebiegu procesu spalania.

   Proces ten wykonuje się w sposób opisany poniżej:
   a) Otworzyć pokrywę głowicy.
   b) Ułożyć kilka sztuk suchego drewna kawałkowego i rozpalić np. przy pomocy papieru i suchych wiórów z drewna.
   c) Kiedy drewno zacznie się dobrze palić, dołożyć kolejne kawałki do ½ objętości komory spalania głowicy.
   d) Zamknąć pokrywę głowicy.
   e) W sterowniku przejść do ręcznej obsługi podajnika i dmuchawy, włączyć nadmuch.
   f) Otworzyć drzwiczki wymiennika / kotła, obserwować płomień.
   g) Kiedy płomień skróci się, wyłączyć dmuchawę, otworzyć pokrywę głowicy i dołożyć drewna kawałkowego do ¾ pojemności komory spalania. Zamknąć pokrywę, włączyć dmuchawę i obserwować płomień.
   h) Powtarzać czynności f), g) do osiągnięcia przez wymurówkę koloru czerwonego. Czynność trwa od 1÷6 godzin w zależności o mocy głowicy. Im większa moc głowicy tym dłuższy czas wygrzewania.

  6. Odczekać do prawie całkowitego wypalenia się drewna kawałkowego na ruszcie. Włączyć podajnik. Wyłączyć w chwili wypełnienia głowicy paliwem do 1/3 powierzchni rusztu. Zamknąć pokrywę głowicy. Wcisnąć EXIT co powoduje przejście regulatora z trybu ROZPALANIA do PRACY automatycznej.
  7. Kiedy dochodzi do sytuacji w której następuje przesypywanie do popielnika niedopalonych resztek paliwa oznacza to, że głowica jest niewystarczająco wygrzana. Wtedy należy zmniejszyć dawkę paliwa. W tym celu na czas 20-30 minut należy wydłużyć czas przerwy praca dwukrotnie. Kiedy głowica jest wygrzana stopniowo zmniejszać czas przerwy praca do zadanej na początku.

   UWAGA! Przesypywanie niespalonego paliwa do popielnika może występować mimo wygrzanej głowicy a być spowodowane błędnie dobranymi parametrami podawania (zbyt duża dawka paliwa).

  8. Następnie, w razie potrzeby, skorygować moc nadmuchu.


  Oznakami prawidłowego wyregulowania parametrów spalania są:

  • jasnożółty płomień na palenisku i poza nim bez oznak kopcenia
  • w przypadku głowicy żeliwnej boki paleniska oraz pokrywka powinny być pokryte jasnopopielatym nalotem
  • ścianki pierwszej komory kotła lub wymiennika (komory spalania) pokryte jasnopopielatym nalotem
  • spaliny wydobywające się z komina bez oznak kopcenia (ciemny dym), powinno być widoczne unoszące się „falujące” ciepłe powietrze


  1. Po mechanicznym, hydraulicznym i elektrycznym podłączeniu zestawu sprawdzić działanie poszczególnych mechanizmów. W tym celu należy włączyć szafę sterującą i po wciśnięciu przycisku MENU przejść do sterowania ręcznego. Włączyć poszczególne obwody.
  2. Do zasobnika wsypać paliwo o wilgotności względnej nie przekraczającej 25%.
  3. Z tabeli „Instrukcja nastaw parametrów spalania głowic APSB i AZSB” wybrać rodzaj paliwa stosowany w urządzeniu. W menu szafy sterującej zadać parametry spalania dla wybranego paliwa.
  4. Przejść do trybu ROZPALANIE. Włączyć podajnik. Wyłączyć w chwili wypełnienia głowicy paliwem do połowy powierzchni rusztu.
  5. Rozpalić paliwo np. przy pomocy papieru i suchych wiórów z drewna.
  6. Włączyć nadmuch. Zaczekać do momentu rozpalenia się całego złoża paliwa na ruszcie. Następnie dosypać paliwo włączając podajnik. Wypełnić głowicę paliwem do 2/3 powierzchni rusztu. Odczekać do prawie całkowitego wypalenia się paliwa na ruszcie. Wcisnąć EXIT co powoduje przejście regulatora z trybu ROZPALANIA do PRACY automatycznej.
  7. Kiedy dochodzi do sytuacji w której następuje przesypywanie do popielnika niedopalonych resztek paliwa oznacza to, że głowica jest niewystarczająco wygrzana. Wtedy należy zmniejszyć dawkę paliwa. W tym celu na czas 20-30 minut należy wydłużyć czas przerwy praca dwukrotnie. Kiedy głowica jest wygrzana stopniowo zmniejszać czas przerwy praca do zadanej na początku. UWAGA! Przesypywanie niespalonego paliwa do popielnika może występować mimo wygrzanej głowicy a być spowodowane błędnie dobranymi parametrami podawania (zbyt duża dawka paliwa).
  8. Następnie, w razie potrzeby, skorygować moc nadmuchu.


  Oznakami prawidłowego wyregulowania parametrów spalania są:

  • jasnożółty płomień na palenisku i poza nim bez oznak kopcenia
  • w przypadku głowicy żeliwnej boki paleniska oraz pokrywka powinny być pokryte jasnopopielatym nalotem
  • ścianki pierwszej komory kotła lub wymiennika (komory spalania) pokryte jasnopopielatym nalotem
  • spaliny wydobywające się z komina bez oznak kopcenia (ciemny dym), powinno być widoczne unoszące się „falujące” ciepłe powietrze

  Dotyczy kotłów Unica Vento Eko i Unica Sensor, Unica MAX z czujnikiem spalin

  W sterownikach kotłów Vento EKO można ustawić tryb Fuzzy Logic. Po wybraniu tego trybu mimo osiągnięcia temperatury zadanej palnik nadal pracuje z mocą minimalną do osiągniecia temperatury Tzadana+5°C po czym następuje przejście w tryb nadzór.
  W sterownikach kotłów Unica SENSOR z sterownikiem ST-81 zPID wyposażonych w czujnik spalin w trybie zPID dmuchawa pracuje z mocą minimalną do osiągnięcia temperatury Tzadana+5°C.
  Sytuacja jak wyżej ma miejsce również w kotłach Unica SENSOR i Unica MAX z zadanym trybie Fuzzy Logic.

  Dotyczy zestawów do spalania biomasy APSB i AZSB wyposażonych w szafy sterujące ZAB-07, ZAB-07-REWERS, ZAB-07-REWERS-RR, ZAB-14

  Częste zadziałanie wyłącznika silnikowego może być spowodowane poprzez:   

  • duże opory w systemie podającym paliwo
  • złe nastawy prądu zadziałania (prąd powinien być ustawiony zgodnie z prądem znamionowym podanym na tabliczce znamionowej silnika)

  Powodem nie włączania się pompy c.o. (obiegowej) może być ustawienie priorytetu c.w.u. (bojler) lub trybu letniego.

  Dotyczy zestawów do spalania biomasy APSB i AZSB

  Szafy sterujące ZAB-07, ZAB-07-REWERS, ZAB-07-REWERS-RR, ZAB-12 i ZAB-12-RR posiadają wejście do podłączenia czujnika wody powracającej do kotła lub czujnika przepełnienia głowicy zamiennie w zależności od typu głowicy zastosowanej w APSB lub AZSB. Jest to wejście o numerach zacisków 26,27. Domyślnie wejście ustawione jest dla czujnika przepełnienia głowicy ceramicznej (GC). Jeżeli posiadamy urządzenie z głowica żeliwną (GŻ) i chcemy podłączyć czujnik powrotu to musimy także skonfigurować wejście 26,27. Aby to zrobić należy wejść w menu serwisowe i po zatwierdzeniu kodu 4096 zmienić ustawienie na głowicę żeliwną.

  Dla głowic GC należy pamiętać, że:

  • przewody przyłączone do zacisków 26, 27 wszystkich wersji szaf ZAB-07 i ZAB-12 należy podłaczyć do zacisków COM i NO krańcówki; w przypadku zadziałania (wysoki poziom paliwa w głowicy) wejście jest zwierane
  • przewody przyłączone do zacisków 119, 120 szafy ZAB-14 należy podłaczyć do zacisków COM i NC krańcówki; w przypadku zadziałania (wysoki poziom paliwa w głowicy) wejście jest rozwierane

  Jeżeli szafa ZAB-14 współpracuje z APSB lub AZSB wyposażonym w GŻ zaciski 119, 120 należy zmostkować.

  Powodów wydostawania się dymu ze zbiornika paliwa może być kilka.
  Jednym z nich może być słaby ciąg kominowy. Sprawdzenia można dokonać w bardzo prosty sposób. Wyłączyć urządzenie, uchylić lekko jedne z drzwiczek i przyłożyć podpalony kawałek np. gazety. Powinniśmy zaobserwować wyraźne kierowanie się (wciąganie) płomienia do wnętrza kotła.
  Innym powodem może być zanieczyszczenie komór kotła. Należy otworzyć wyczystki i oczyścić powierzchnie wymiany z produktów spalania.
  Zbyt duża moc nadmuchu może spowodować wzrost ciśnienia w komorze spalania co w efekcie może doprowadzić do tego, że część spalin będzie przedostawać się do zbiornika.
  Niewłaściwa pozycja przepustnicy spalin w czopuchu (zbyt mocno zdławiony przepływ) może powodować wzrost ciśnienia w kotle a w efekcie przedostawanie się dymu do zbiornika.
  Uszkodzona uszczelka pokrywy zbiornika także może być przyczyną przedostawania się dymu do zbiornika.

  Najprościej mówiąc to temperatura wody wylotowej z kotła lub za zaworem mieszającym w zależności od temperatury zewnętrznej. Parametry charakteryzujące krzywą grzewczą to nachylenie oraz przesunięcie równoległe. Krzywa grzewcza powinna być tak dobrana aby przy zmianach temperatury zewnętrznej temperatura pomieszczenia utrzymywała się na stałym poziomie. Nachylenie krzywej grzewczej uzależnione jest od charakterystyki cieplnej budynku.

  Siłę nadmuchu dobieramy w zależności od mocy kotła oraz rodzaju spalanego paliwa. Np. sterownik ST-81 posiada regulację siły nadmuchu od 1 do 10. Dla kotłów o mocach 10, 15, 20 kW będą to ustawienia siły nadmuchu z zakresu od 3÷6 a dla kotłów 25, 30 kW z zakresu 7÷9.

  Ciężarek powinien być ustawiony w taki sposób aby nie powodować samoczynnego (pod wpływem ciągu kominowego) otwierania klapki. Jeżeli mimo wyłączonego wentylatora klapka otwiera się to należy odsunąć ciężarek od osi obrotu klapki o 2÷3 mm. Jeżeli klapka nadal otwiera się należy powtórzyć regulację. Należy pamiętać o tym, że złe ustawienie może powodować wzrost temperatury w kotle mimo wyłączonego nadmuchu co oznacza, że ww. regulacja jest bardzo ważna dla prawidłowego działania urządzenia oraz ze względów bezpieczeństwa.

  INSTRUKCJE DO POBRANIA znajdują się tam tabele (do pobrania) z wstępnymi nastawami parametrów spalania głowic dla urządzeń APSB i AZSB. Należy pamiętać, że są to wstępne nastawy, oraz że docelowe będą się różnić od tych ustawionych podczas rozruchu urządzenia. Z uwagi na różnorodność surowców przeznaczonych na paliwo, ich granulacji oraz wilgotności trudno jednoznacznie określić dokładne wartości parametrów spalania.

  Oznacza to, że kocioł zbudowany jest zasadniczo z 3 komór, w których następuje wymiana ciepła pomiędzy spalinami a czynnikiem grzewczym – wodą. Jedną z tych komór jest komora spalania/paleniskowa.

  Pojawienie się takiego komunikatu świadczy o uszkodzeniu czujnika temperatury kotła lub jego obluzowaniu w miejscu przyłączenia do zacisków sterownika.
  • sprawdzić czy nie nastąpiło zadziałanie ogranicznika temperatury STB. Jeżeli tak należy odczekać aż temperatura w kotle spadnie do poziomu 50ºC po czym wcisnąć przycisk znajdujący się pod czarną zaślepką / ”kapturkiem”.
  • sprawdzić czy dmuchawa jest połączona przewodem ze sterownikiem oraz poprawność połączenia.
  • sprawdzić czy wciśnięto przycisk START (kotły Unica Vento, Unica Sensor 40-60, Unica Max) inicjujący działanie dmuchawy lub aktywowano funkcję MENU -> Rozpalanie/Wentylator (kotły Unica Sensor 10-30).
  • sprawdzić działanie dmuchawy w ręcznym trybie sterowania
  • po wyłączeniu zasilania sprawdzić łatwość obracania się wirnika dmuchawy, w razie potrzeby zdemontować dmuchawę i przedmuchać sprężonym powietrzem
  • jeżeli dmuchawa „buczy” sprawdzić w sterowniku minimalną moc dmuchawy
  • „buczenie” dmuchawy może oznaczać także uszkodzenie kondensatora znajdującego się z puszcze przyłączeniowej dmuchawy
  • sprawdzić czy nie nastąpiło zadziałanie ogranicznika temperatury STB. Jeżeli tak należy odczekać aż temperatura w kotle spadnie do poziomu 50ºC po czym wcisnąć przycisk znajdujący się pod czarną zaślepką / ”kapturkiem”.
  • sprawdzić czy nie nastąpiło zadziałanie wyłącznika silnikowego (dotyczy zestawów APSB i AZSB wyposażonych w szafy sterujące ZAB-07, ZAB-07-REWERS, ZAB-07-REWERS-RR i ZAB-14.
  • sprawdzić działanie podajnika w trybie ręcznym sterowania

  Woda krążąca w obiegu grzewczym po przepłynięciu przez grzejniki oddaje ciepło i trafiając z powrotem do kotła ma niską temperaturę.
  Temperatura wody powrotnej poniżej 55ºC może powodować pocenie / skraplanie się kotła pary wodnej zawartej w spalinach. Woda na wymienniku kotła powoduje jego korozję.
  Zawór trójdrogowy lub czterodrogowy miesza wodę wracającą z obiegu grzewczego z gorącą wodą z kotła zasilającą obieg grzewczy.
  Zastosowanie w instalacji zaworu trójdrogowego lub czterodrogowego sprawia, że kocioł ma dłuższą żywotność oraz  pracuje z większą sprawnością.

  Aby uzyskać właściwy efekt ekonomiczny i bezawaryjną pracę kotła, paliwo należy sezonować. Wilgotne paliwo ma znacznie mniejszą wartość opałową od paliwa suchego a duże ilości pary wodnej w spalinach mogą wpływać niekorzystnie na kocioł i komin.
  Do spalania powinno się stosować paliwo sezonowane mające maksymalnie 30% wilgotności.
  Uwaga ! Spalanie w kotle wilgotnego i mocno zasiarczonego paliwa przez dłuższy okres, może doprowadzić do skorodowania kotła / wymiennika.

  Może być spowodowane brakiem odbioru ciepła, zamarznięciem naczynia przelewowego lub zamknięciem zaworów na instalacji - należy wtedy ocieplić naczynie wzbiorcze i odpowiednio otworzyć zawory.

  Dymienie może być spowodowane kilkoma przyczynami :

  • niedostateczny ciąg kominowy - należy wtedy sprawdzić drożność komina oraz jego parametry (czytaj instrukcję obsługi - tabela zgodności wysokości,  przekroju komina względem mocy kotła), należy również sprawdzić czy komin nie kończy się poniżej kalenicy dachu,      
  • zanieczyszczenie kanałów spalinowych - należy przeczyścić kocioł przez wyczystki,      
  • zużycie szczeliwa uszczelniającego drzwiczki i klapy zasypowej - należy wymienić szczeliwo uszczelniające drzwiczki i klapy zasypowej,      
  • niewłaściwe połączenie kotła / czopuch z kominem – należy wtedy sprawdzić dokładność połączenia kotła / czopuch z kominem,      
  • nieodpowiednia pozycja przepustnicy spalin / szybra w stosunku do występującego ciągu kominowego - należy wyregulować pozycję przepustnicy / szybra w przypadku jej zbytniego przymknięcia utrudniającego odpływ spalin do komina.

  Wydostawanie się wody z kotła jest to najczęściej tzw. „pocenie się, roszenie kotła”, które jest naturalnym zjawiskiem powstałym w wyniku różnicy temperatur podczas pracy kotła.

  Przy rozruchu kotła i po każdorazowym jego postoju należy „wygrzać kocioł” tzn. rozpalić go do temperatury min. 70ºC i utrzymywać taką temperaturę na kotle przez kilkanaście godzin.

  • zapoznać się z instrukcją obsługi sterownika
  • sprawdzić czy nie jest wciśnięty przycisk bezpieczeństwa (czerwony grzybek w APSB i AZSB)
  • sprawdzić czy wtyczka zasilająca została włożona do gniazdka oraz czy w gniazdku jest prąd
  • sprawdzić bezpiecznik w sterowniku, jeżeli jest przepalony wymienić na nowy
  • sprawdzić bezpiecznik w obwodzie gniazda, do którego podłaczony jest sterownik kotła
  • jeżeli ww. czynności nie pomogą skontaktować się z serwisem Moderator Sp. z o.o.