• Produkty

    Odnawialne Źródła Energii

    Pompy ciepła/Panele fotowoltaiczne/Kolektory słoneczne

    Odnawialne Źródła Energii- Źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie (surowce odnawialne). Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.