Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PFRR/2018 zakup usług badawczych

| autor:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PFRR/2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych

  w zakresie dostosowania konstrukcji urządzeń spalających biomasę drzewną do obowiązującej normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie emisji spalin i wymagań cieplnych oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (wymogi dotyczące ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe). W załączniku dokumenty.

zapytanie_ofertowe_nr_1_pfrr_2018.pdf

formularz_ofertowy_moderator.doc

oswiadczenie_1.doc

oswiadczenie_2.doc

zapyt_ofertowe_moderator_skan.pdf

zmiana_zapyt_ofert..pdf