• Artykuły

  „Mój Prąd” „5000+” Skorzystaj z dofinansowania do fotowoltaiki

  | autor:

  „Mój Prąd” „5000+”
  Odnawialne Źródła Energii

  Dotychczasowe efekty programu „Mój Prąd” – 73 tysiące wniosków o dotacje – to 408 MW zainstalowanej mocy.

  Zatem aż 1/3 (ok. 33% ) mocy prosumenckich źródeł PV pochodzi z instalacji dofinansowanych w „Moim Prądzie”.

  Aktualna moc wszystkich polskich instalacji PV to już ponad 1,83 GW, z czego prosumenci generują aż 1,2 GW.

  13 stycznia  2020 roku został ogłoszony II nabór o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd, który będzie obowiązywał do 18 grudnia lub do alokacji środków.

  Kto może skorzystać z programu?

  Program skierowany jest do osób fizycznych(własciciel, współwłaściciel instalacji) wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

  Co zyskasz?

  • Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację.
  • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
  • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).
  • Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania

  O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej

  (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);

  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
  • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

  Jak uzyskać dofinansowanie?

  1.Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną.

  2.Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

  3.Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

  4.Złóż wniosek  

  Od 31.03.2020 r. tylko e-wnioski


  Potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód.

  Od czego zacząć?

  Od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Oto, o jakie dokumenty chodzi:

  ·         Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,

  ·         Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,

  ·         Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,

  ·         Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji),

  ·         Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie - nowy wzór obowiązuje od 22.05.2020 r.

   O wynikach oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem.