• Artykuły

  Program czyste powietrze Dofinansowanie od 15% do 90%

  | autor:

  Program czyste powietrze
  Program czyste powietrze

  Program Czyste Powietrze

  Dnia 15.05.2020r. weszła w życie nowa wersja Programu Czyste Powietrze.

  Nowa odsłona programu niesie za sobą wiele zmian mających na celu:

  ·         uproszczenie formularza wniosku o dofinansowanie-oświadczenia

  ·         skrócenie terminu jego rozpatrzenia z 90 do 30 dni.

  ·         dotacja do 10-15 tys. zł dla osób, które wymieniły źródło ciepła

  ·         możliwość składania wniosków on-line na gov.pl bez konieczności przesyłania wersji papierowej

  ·         wsparcie dla przedsięwzięć rozpoczętych nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku ,ale nie wcześniej niż 15.05.2020r

  ·         integracja z programem „Mój Prąd” – do 5 tys. zł na fotowoltaikę (jeden wniosek)

  ·         rezygnacja z dotychczasowych VII progów dochodowych, w zamian wprowadzono pojęcia: podstawowego oraz podwyższonego poziomu dotacji, w zależności od osiąganych dochodów,

  • Beneficjentem nie może być osoba, której roczne dochody przekraczają 100 tys. zł.,
  • brak przewidzianego wsparcia dla właścicieli budynków nowobudowanych,
  • tylko jeden wniosek na budynek/lokal mieszkalny. Jeżeli Wnioskodawca otrzymał dotację w ramach „starego" Czystego Powietrza na ten sam budynek/lokal mieszkalny, może złożyć wniosek o  dofinansowanie tylko w zakresie na docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekuperację (na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją),
  • możliwa tylko jedna korekta wniosku,
  • zwiększenie roli gmin w programie
  • bonus za niskoemisyjność i odnawialność (pomy ciepła, fotowoltaika)
  • włączenie do programu banków (pożyczki, kredyty)
  • projekt musi być skończony do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
  • Program został podzielony na dwie części:

  - Część pierwsza programu dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (dostępna od 15.05.2020 r.)

  - Część druga programu dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (nabór dla tej części zostanie ogłoszony w późniejszym terminie)


   Wsparcie finansowe można dostać na:

  1.    Wymianę starych  pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu.

  2.    Instalacje centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.

  3.    Wentylację mechaniczną.

  4.    Mikroinstalację fotowoltaiczną.

  5.    Ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

  Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami, instrukcją jego wypełniania oraz z wszelkimi informacjami dotyczącymi programu dostępne są w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw