• Produkty

  PANELE FOTOWOLTAICZNE

  PANELE FOTOWOLTAICZNE

  Fotowoltaika zajmuje się zjawiskiem przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną oraz w jaki sposób panele fotowoltaiczne przetwarzają tę energię na prąd płynący w naszych gniazdkach. Promienie słoneczne padając na powierzchnię ogniwa fotowoltaicznego powodują zjawisko fotoelektryczne, w wyniku czego jony dodatnie oraz ujemne zostają rozdzielone i przekierowane do przeciwległych powierzchni ogniwa, wytwarzając napięcie elektryczne. Fotony padające na powierzchnię ogniwa fotowoltaicznego powodują przepływ przez obwód prądu stałego.

  Natężenie prądu zależy od nasłonecznienia, natomiast napięcie od liczby połączonych szeregowo paneli, zaś moc instalacji od liczby zamontowanych paneli fotowoltaicznych. Wielkość instalacji należy dostosować do potrzeb budynku.

  PANELE SŁONECZNE-FOTOWOLTAICZNE POLI-LUB MONOKRYSTALICZNE

  Panele fotowoltaiczne służą wytwarzaniu prądu stałego. Dzielimy je na monokrystaliczne i polikrystaliczne. Do niedawna korzystniejszy był zakup paneli polikrystalicznych, od niedawna jednak dużą popularnością cieszą się panele monokrystaliczne, co jest efektem wyższej sprawności ich pracy. Efekty te można oszacować wykonując samodzielnie analizę opłacalności.

  Z sieci pobierany jest prąd zmienny, natomiast prąd pobierany przez instalację fotowoltaiczną jest prądem stałym. Aby móc z niego korzystać, musimy zainstalować inwerter, zwany falownikiem, który zmienia prąd stały DC na prąd zmienny AC I dostarcza informacji na temat wydajności instalacji w wybranym okresie lub w danej chwili. Z pomocą zdalnego systemu nadzoru można monitorować pracę instalacji PV.

  Sprawność paneli przekracza próg 18% (np. JA SOLAR 300: 18,3%). Gwarancja określa ściśle dopuszczalny spadek mocy panelu w okresie wieloletniej eksploatacji, co oznacza, że moc panelu będzie wyraźnie wyższa od 80% wartości początkowej dla nowego urządzenia nawet po 25 latach.

  Montaż paneli jest możliwy zarówno na dachu nachylonym jak i płaskim. Popularnym rozwiązaniem jest również montaż na gruncie lub elewacji budynku, przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnej powierzchni dzięki szerokiej gamie mocowań. 

  Zalety kotła

  • ZALETY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH:
  • - zgodność z normami i liczne certyfikaty
  • - wysoka wytrzymałość
  • - dwukrotna kontrola jakościowa
  • - estetyczne wykonanie
  • - wysoka jakość
  • - 25 lat gwarancji na liniową stratę mocy

  Gwarancja

  25 lat gwarancji na liniową stratę mocy